Blog met Berlijntips, handige info en boeiende verhalen over Berlijn

Privacyverklaring Wattedoeninberlijn.nl

Home » Privacyverklaring Wattedoeninberlijn.nl

Wattedoeninberlijn.nl is een website van
Emma Wijninga
Contact: info@wattedoeninberlijn.nl

Wattedoeninberlijn.nl is eigendom van Emma Wijninga en valt onder Duitse jurisdictie.
Emma Wijninga staat sinds 26 juni 2017 geregistreerd als Einzelunternehmer (zelfstandig ondernemer) bij het Finanzamt Strausberg-Prötzel. Emma Wijninga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens worden van je opgeslagen?

Wattedoeninberlijn.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. Leeftijd
  3. E-mailadres
  4. Telefoonnummer
  5. Geanonimiseerd IP-adres
  6. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  7. Internetbrowser en apparaat type
  8. Betaalgegevens

Maandelijkse nieuwsbrieven/emails bij nieuwe artikelen
Wattedoeninberlijn.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven (zowel maandelijkse nieuwsbrieven als emails bij nieuwe artikelen). Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op het delen van informatie. Je hebt bij het inschrijven voor de nieuwsbrief toestemming gegeven via het programma Mailchimp en je deelname geactiveerd. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor deze mailings. – Hierbij zijn 1 en 3 van toepassing.

Contact opnemen
Zodra je contact opneemt met Wattedoeninberlijn.nl, worden je gegevens verzameld. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd om de gegevens om je email ook te kunnen beantwoorden, namelijk je naam en e-mailadres. – Hierbij zijn 1 en 3 van toepassing

Google Analytics
De website van Wattedoeninberlijn.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Hierbij zijn 5, 6 en 7 van toepassing.

Boeking van een rondleiding/aankoop in de shop
Alle gegevens worden alleen verwerkt ter uitvoering van de overeenkomsten die zijn aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om mijn rondleiding of product aan je te kunnen leveren. Voor het boeken, betalen en uitvoeren van de rondleiding, zijn je naam, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig. Hierbij zijn 1, 2, 3, 4 en 8 van toepassing.

Doeleinden en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij wattedoeninberlijn.nl zijn er verschillende rechtsgronden voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens.

• Marketingdoeleinden, zoals:

  • Nieuwsbrief: Van iedereen die zich heeft ingeschreven voor de wattedoeninberlijn.nl nieuwsbrief, heeft hier via double-opt in nadrukkelijk toestemming voor gegeven. Voor de nieuwsbrief wordt er gebruik gemaakt van het programma Mailchimp. Als gebruiker heb je altijd het recht om de toestemming weer in te trekken door je uit te schrijven voor de nieuwsbrief, via de uitschrijflink in de footer van de emails.

  • Analytics/Search Console en Cookies: Wattedoeninberlijn.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Voor deze bovenstaande doeleinden geef je toestemming. Deze kun je op elk gewenst moment altijd weer intrekken.

• Uitvoering van een overeenkomst – Heb je een rondleiding bij Wattedoeninberlijn.nl geboekt en betaald, aan een rondleiding deelgenomen, of een product gekocht in de webshop? Dan ben je met mij een overeenkomst aangegaan. Die overeenkomst houdt in dat ik na afhandeling van de betaling, de afgesproken diensten (rondleiding bijvoorbeeld) of producten lever. Om die overeenkomst goed te kunnen vervullen én mij boekhoudkundig en wettelijk aan verplichtingen te houden, ben ik genoodzaakt om je gegevens te verwerken en te bewaren in de financiële administratie voor eventuele inzage van de Duitse belastingdienst. Je naam en leeftijd worden opgeslagen zodat ik weet hoe je heet en zodat ik mijn verhaal op de doelgroep kan aanpassen. Je e-mailadres en telefoonnummer gebruik ik om je vooraf te informeren over de rondleiding en in geval van nood bericht te kunnen sturen of te kunnen bellen.

Hiervoor worden de volgende gegevens van jou opgeslagen en bewaard:

• voor- en achternaam
• e-mailadres
• leeftijd

Locatie: deze gegevens worden door mij bewaard en verwerkt in Duitsland.

Wanneer je geen toestemming geeft om je gegevens te gebruiken, of weigert (correcte) persoonlijke gegevens te verstrekken, kan ik je de producten en diensten van wattedoeninberlijn.nl niet leveren en niet aan de overeenkomst voldoen. Hierdoor komt de overeenkomst te vervallen en behoud ik het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Wattedoeninberlijn.nl is geen sprake van geautomatiseerde verwerkingen besluiten, over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wattedoeninberlijn.nl) tussen zit.

Gegevens delen met derden

Omdat Wattedoeninberlijn.nl samenwerkt met meerdere partners, worden bepaalde gegevens van bezoekers verzameld. Ik deel dus niet actief informatie met anderen, maar via een aantal partners gebeurt dit wel. Daarom heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten met deze partners en aangegeven dat gegevens bij die partners niet verder intern gedeeld mogen worden. Verder worden ip-adressen geanonimiseerd en worden locatiegegevens niet opgeslagen.

Met de volgende bedrijven heb ik een verwerkingsovereenkomst gesloten:

Google Suite – Wattedoeninberlijn.nl maakt gebruik van de Google Suite. Hierin zijn diensten zoals Gmail, Google Drive en Analytics/Search Console opgenomen.

Mailchimp – Wattedoeninberlijn.nl verstuurt nieuwsbrieven om te informeren. Geinteresseerden kunnen hier zichzelf voor inschrijven en maken daarbij gebruik van een double opt-in, waarmee ze nadrukkelijk toestemming geven voor het verwerken en bewaren van voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen op de desbetreffende lijst in Mailchimp. Deelnemers aan rondleidingen ontvangen tweemaal een email met informatie over de deelname voor de rondleiding en met een uitnodiging om een enquete in te vullen. Daarna volgt automatische uitschrijving. Deze twee emails worden verstuurd om de gesloten overeenkomst rondom de rondleidingen uit te kunnen voeren.

Sendgrid – De automatische bevestiging die je ontvang na het boeken van een rondleiding, wordt verstuurd met Sendgrid. De ingegeven data in Sendgrid wordt enkel opgeslagen tot de overeenkomst (rondleiding) is uitgevoerd en daarna verwijderd.

Antagonist – De website en back-ups van Wattedoeninberlijn.nl worden gehost bij Antagonist. Gegevens (zoals een comment of een ingevuld contactformulier) die jij achterlaat op de website van Wattedoeninberlijn.nl, worden op de servers van Antagonist opgeslagen. Hieraan is geen houdbaarheidsdatum gebonden.

Stripe – Boek je een rondleiding of koop je een product op wattedoeninberlijn.nl? Bij het betalen maak je dan gebruik van de software van Stripe. Deze ‘payment partner’ zorgt ervoor dat jij direct online kunt betalen met meerdere betaalopties, en zorgt dat ik het door jou betaalde bedrag netjes ontvang, met alle bijbehorende administratie. Ook helpt deze tool mij om geld naar jou terug te storten, mocht dat nodig zijn. De gegevens worden door Stripe opgeslagen in Ierland en worden net zolang bewaard als voor mijn administratie benodigd is.

Typeform – Heb je na een rondleiding de enquete ingevuld? Dan maak je gebruik van Typeform. Hier vul je enkel en alleen je voornaam in (en dat is niet verplicht), verder worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Let op: geen data doorgeven, wel een overeenkomst: – Bij affiliatie links die verwijzen naar Booking.com, Bol.com en NS Internationaal, wordt er geen data uitgewisseld tussen deze derde website en Wattedoeninberlijn.nl. Deze ‘derden’ plaatsen echter wél cookies nadat je op hun website terecht komt.

Duur van de opslag van gegevens:

Wattedoeninberlijn.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Je naam en e-mailadres worden bijvoorbeeld bewaard zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, maar bijvoorbeeld langer als je een rondleiding hebt geboekt.

Cookies; alle varianten: opgeslagen gedurende maximaal 30 dagen. Lees meer over de cookiemelding.

Google Suite – Gegevens in Google Analytics worden 1 jaar bewaard, in Search Console 6 maanden. Emails blijven maximaal 7 jaar bewaard indien nodig, anders na uiterlijk 1 jaar verwijderd.

Mailchimp – Je gegevens worden opgeslagen zolang als je ingeschreven staat voor de nieuwsbrieven of tot twee dagen na het einde van je rondleiding.

Sendgrid – De ingegeven data in Sendgrid wordt enkel opgeslagen tot de overeenkomst (rondleiding) is uitgevoerd en daarna verwijderd.

Antagonist – Gegevens (zoals een comment of een ingevuld contactformulier) die jij achterlaat op de website van Wattedoeninberlijn.nl, worden op de servers van Antagonist opgeslagen. Hieraan is geen houdbaarheidsdatum gebonden.

Stripe – De gegevens worden door Stripe opgeslagen in Ierland (EU-land) en worden net zolang bewaard als voor mijn administratie benodigd is.

Veiligheid

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Wattedoeninberlijn.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie, waarbij de login nog met een extra code is beveiligd.

Apparatuur – De apparaten (laptops, computers of smartphones) die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens, wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

SSL certificaat – Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Wattedoeninberlijn.nl prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Elke gebruiker van wattedoeninberlijn.nl heeft het recht om de van hem of haar bewaarde gegevens in te zien, te rectificeren (aan te laten passen) of te laten verwijderen. Uitzondering hierop geldt voor de gegevens van personen of gebruikers die een contractuele verplichting met wattedoeninberlijn.nl zijn aangegaan en wiens gegevens voor administratie moet worden bewaard (dat wil zeggen, een rondleiding hebben geboekt en betaald).

Jouw rechten:

Recht op inzage -Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die door Wattedoeninberlijn.nl worden bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen naar Wattedoeninberlijn.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens zoals deze worden bewaard.

Recht op rectificatie – Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit aan te laten passen. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je zelf aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail (Instellingen aanpassen/wijzigen.

Recht op overdracht – Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Wattedoeninberlijn.nl bewaard worden, voor het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Wattedoeninberlijn.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens – Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Wattedoeninberlijn.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht – Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, als je vindt dat Wattedoeninberlijn.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

•. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) – Wil jij niet meer dat Wattedoeninberlijn.nl jouw gegevens gebruikt? Dan kun je de toestemming van het gebruik van jouw persoonsgegevens intrekken, tenzij je in de afgelopen zeven jaren een product of dienst bij Wattedoeninberlijn.nl hebt afgenomen.

Wil je een verzoek tot inzage, rectificatie of wissen persoonsgegevens indienen? Neem contact op met privacy@wattedoeninberlijn.nl en vermeld daarbij exact welke gegevens je wenst in te zien.

Plichten

Wattedoeninberlijn.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Wattedoeninberlijn.nl via e-mail. Jouw gegevens worden nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Wattedoeninberlijn.nl de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt gedeeld met Wattedoeninberlijn.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw uitdrukkelijke toestemming voor worden gevraagd.

Wattedoeninberlijn.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Wattedoeninberlijn.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Wattedoeninberlijn.nl te beschermen. Daarbij zetten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk voorop.

Vragen?

Stuur dan een mailtje naar privacy@wattedoeninberlijn.nl.